Dydaktyka

Prowadzone zajęcia

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia dydaktyczne z dziedziny nauk prawniczych na każdym stopniu kształcenia (studia licencjackie, magisterskie, doktoranckie), zarówno na studiach stacjonarnych, jak i na studiach niestacjonarnych. Zajęcia są prowadzone zarówno na Wydziale Finansów, jak i na innych Wydziałach na Uniwersytecie, w szczególności na Wydziale Zarządzania.

W ramach zajęć dydaktycznych kładziemy szczególny nacisk na zrozumienie instytucji prawnych przez Słuchaczy, w tym na ukazanie powiązań pomiędzy regulacjami prawnymi a potrzebami rynku, które to mają być zaspokojone właściwym ustawodawstwem.

Jednocześnie, oprócz pracy dydaktycznej, pracownicy Katedry przez swoją pracę naukową, w tym czynny udział w różnego rodzaju gremiach, dążą do polepszenia jakości polskiego prawa.

 

Podstawy prawa

content content content

Prawo gospodarcze / handlowe

content content content

Zamówienia publiczne

content content content

Prawo administracyjne

content content content

Prawo własności intelektualnej

content content content

Prawo karno-skarbowe

content content content

Prawo podatkowe

content content content

 

Pliki do pobrania: