Prawo zamówień publicznych – nabór na rok akademicki 2017/18

Prawo zamówień publicznych – nabór na rok akademicki 2017/18

Posted by Frodoy in Kierunki- studia podyplomowepodyplomowe

Dwusemestralne studia podyplomowe, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach których przedstawiane jest kompleksowe ujęcie systemu zamówień publicznych w Polsce, w szczególności omawiana jest problematyka form organizacyjnych wykonywania zadań publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne czy też finansów publicznych. Powyższe kwestie są uzupełnione informacjami z zakresu prawa przedsiębiorców oraz karnoprawnej problematyki udzielania zamówień publicznych.

Studia przeznaczone są dla osób chcących poznać reguły zamówień publicznych, czy też pragnących pogłębić swoją wiedze w tym zakresie, a w szczególności dla kadry zarządzającej, pracowników instytucji zamawiających uczestniczących w planowaniu, udzielaniu i egzekwowaniu zamówień publicznych, a także dla osób reprezentujących przedsiębiorców ubiegających się o zamówienia publiczne.

O przyjęcie mogą ubiegać się osoby, które mają dyplom ukończenia wyższych studiów magisterskich lub licencjackich.
Liczba godzin: 200
Forma ukończenia: każdy semestr kończy się egzaminem semestralnym, same studia obroną pracy końcowej
Zjazdy: co dwa tygodnie w piątki i soboty
Zgłoszenia: w sekretariacie Katedry (pokój 424 A, bud. Biblioteki, ul. Rakowicka, 27, 31-510 Kraków), tel.: (12) 293 57 32, fax: (12)  293 50 68, e-mail: zkpr@uek.krakow.pl. Liczba miejsc jest ograniczona

Koszt uczestnictwa: 4.200 zł (można wpłacać w IV ratach) + wpisowe 50 zł
Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty:

Wniosek o przyjęcie na studia powinien zawierać następujące dokumenty:

  1. kwestionariusz osobowy,
  2. karta zgłoszenia dla zakładu pracy,
  3. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych,
  4. kserokopię dowodu osobistego oraz dwa zdjęcia formatu legitymacyjnego, podpisane na odwrocie.

Wszelkie informacje w sekretariacie Katedry

 

15 gru 2014