Studia podyplomowe

Studia podyplomowe

W ramach Katedry prowadzone są następujące kierunki studiów podyplomowych

 

Prawo zamówień publicznych

podyplomoweDwusemestralne studia podyplomowe, pod patronatem Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, w ramach których przedstawiane jest kompleksowe ujęcie systemu zamówień publicznych w Polsce, w szczególności omawiana jest problematyka form organizacyjnych wykonywania zadań publicznych, zasad udzielania zamówień publicznych, umów o zamówienie publiczne czy też finansów publicznych.

Liczba godzin: 200
Koszt uczestnictwa: 4 200 zł

Studia kończą się egzaminem końcowym i obroną pracy końcowej.